בניסויים שנערכו במעבדתי ה-TADIRAN AIROW תפקד מעל לציפיותיי, והפחית את כמות החיידקים והווירוסים בעד 99.99998%