באמצעות מי חמצן, הטכנולוגיה הופכת את האוויר "החולה" בבית לאוויר נקי. השימוש במי חמצן נפוץ במגוון רחב של בתי חולים בארה"ב. הטכנולוגיה מטפלת בחיידקים, וירוסים ופתוגנים המצויים בחללי ביתנו ובכך תורמת לאיכות האוויר אותו אנו נושמים