כיבוס וילונות ושטיחים – אם יש בבית בדים כמו וילונות ושטיחים מומלץ לכבס למניעת הצטברות האבק, אבקנים וקרדיות אבק.